#1 Welkom bij WISH TO BE WILD - the first ever letter written.

#1 Welkom bij WISH TO BE WILD - the first ever letter written.

Wij (Marguerite & Nienke) zijn een nieuwsbrief begonnen. Jullie zijn de gelukkige proefkonijnen van de eerste editie!

In deze nieuwsbrief delen wij onze zoektocht naar het begrijpen van de wereld om ons heen, de betekenis van onze daden en hoe we daar een positieve richting aan kunnen geven.

We leven in rumoerige en verwarrende tijden - al het leven op aarde wordt met uitsterven bedreigd en we zijn ondertussen allemaal al wandelende, pratende plastictassen. Maar wat moeten we hiermee? Wat kunnen we doen? 

Deze vragen onderzoeken we, op een praktische en existentiële manier. Wij denken dat we niet de enige zijn met deze vragen, daarom willen we informatie delen over dingen die we hebben geleerd en die ons hoop geven.

De wereld is zo complex dat we nooit kunnen weten wat precies de gevolgen van al onze acties gaan zijn, maar wij geloven dat een positieve actie, hoe klein ook, op zichzelf al iets teweeg kan brengen. En misschien komen al onze positieve acties op een gegeven moment samen in een grotere beweging. 
 
Wij zullen deze nieuwsbrief eens in de maand sturen.

Liefs,

Nienke van Hofslot en Marguerite Caycedo

Back to blog